Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0245678246 hoặc 024 5678246 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Rất làm phiền

    024 567 8231024 567 8232024 567 8233024 567 8234024 567 8235024 567 8236024 567 8237024 567 8238024 567 8239024 567 8240024 567 8241024 567 8242024 567 8243024 567 8244024 567 8245024 567 8246024 567 8247024 567 8248024 567 8249024 567 8250024 567 8251024 567 8252024 567 8253024 567 8254024 567 8255024 567 8256024 567 8257024 567 8258024 567 8259024 567 8260

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0245678246 / 024 5678246 / 024 567 8246 …

4562

Nếu ai bị Số điện thoại 0245678246 hoặc 024 5678246 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha