Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02435806400 hoặc 024 35806400 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 3,221 người
Tổng dislike tiêu cực: 163 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

Nhá máy
Nhá máy lừa đảo đảo
Nhá máy lừa đảo đảo
Nhá máy

    024 358 06385024 358 06386024 358 06387024 358 06388024 358 06389024 358 06390024 358 06391024 358 06392024 358 06393024 358 06394024 358 06395024 358 06396024 358 06397024 358 06398024 358 06399024 358 06400024 358 06401024 358 06402024 358 06403024 358 06404024 358 06405024 358 06406024 358 06407024 358 06408024 358 06409024 358 06410024 358 06411024 358 06412024 358 06413024 358 06414

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02435806400 / 024 35806400 / 024 358 06400 …

4267

Nếu ai bị Số điện thoại 02435806400 hoặc 024 35806400 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha