Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399999864 hoặc 023 99999864 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    023 999 99849023 999 99850023 999 99851023 999 99852023 999 99853023 999 99854023 999 99855023 999 99856023 999 99857023 999 99858023 999 99859023 999 99860023 999 99861023 999 99862023 999 99863023 999 99864023 999 99865023 999 99866023 999 99867023 999 99868023 999 99869023 999 99870023 999 99871023 999 99872023 999 99873023 999 99874023 999 99875023 999 99876023 999 99877023 999 99878

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399999864 / 023 99999864 / 023 999 99864 …

4064

Nếu ai bị Số điện thoại 02399999864 hoặc 023 99999864 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha