Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0239999975 hoặc 023 9999975 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    023 999 9960023 999 9961023 999 9962023 999 9963023 999 9964023 999 9965023 999 9966023 999 9967023 999 9968023 999 9969023 999 9970023 999 9971023 999 9972023 999 9973023 999 9974023 999 9975023 999 9976023 999 9977023 999 9978023 999 9979023 999 9980023 999 9981023 999 9982023 999 9983023 999 9984023 999 9985023 999 9986023 999 9987023 999 9988023 999 9989

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0239999975 / 023 9999975 / 023 999 9975 …

4359

Nếu ai bị Số điện thoại 0239999975 hoặc 023 9999975 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha