Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399994004 hoặc 023 99994004 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy để gọi lại tốn tiền

    023 999 93989023 999 93990023 999 93991023 999 93992023 999 93993023 999 93994023 999 93995023 999 93996023 999 93997023 999 93998023 999 93999023 999 94000023 999 94001023 999 94002023 999 94003023 999 94004023 999 94005023 999 94006023 999 94007023 999 94008023 999 94009023 999 94010023 999 94011023 999 94012023 999 94013023 999 94014023 999 94015023 999 94016023 999 94017023 999 94018

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399994004 / 023 99994004 / 023 999 94004 …

4604

Nếu ai bị Số điện thoại 02399994004 hoặc 023 99994004 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha