Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399993818 hoặc 023 99993818 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy lmn

    023 999 93803023 999 93804023 999 93805023 999 93806023 999 93807023 999 93808023 999 93809023 999 93810023 999 93811023 999 93812023 999 93813023 999 93814023 999 93815023 999 93816023 999 93817023 999 93818023 999 93819023 999 93820023 999 93821023 999 93822023 999 93823023 999 93824023 999 93825023 999 93826023 999 93827023 999 93828023 999 93829023 999 93830023 999 93831023 999 93832

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399993818 / 023 99993818 / 023 999 93818 …

4598

Nếu ai bị Số điện thoại 02399993818 hoặc 023 99993818 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha