Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399993781 hoặc 023 99993781 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 20 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy dkm nó
thể loại mất dạy nhá máy 1s quấy rối
thể loại mất dạy nhá máy 1s quấy rối

    023 999 93766023 999 93767023 999 93768023 999 93769023 999 93770023 999 93771023 999 93772023 999 93773023 999 93774023 999 93775023 999 93776023 999 93777023 999 93778023 999 93779023 999 93780023 999 93781023 999 93782023 999 93783023 999 93784023 999 93785023 999 93786023 999 93787023 999 93788023 999 93789023 999 93790023 999 93791023 999 93792023 999 93793023 999 93794023 999 93795

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399993781 / 023 99993781 / 023 999 93781 …

4347

Nếu ai bị Số điện thoại 02399993781 hoặc 023 99993781 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha