Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02398882717 hoặc 023 98882717 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số ai thế gọi mấy lần rồi
Moi nha may toi too goi lai thi nghe nhac cho va 30s tru hon 10k
Moi nha may toi too goi lai thi nghe nhac cho va 30s tru hon 10k

    023 988 82702023 988 82703023 988 82704023 988 82705023 988 82706023 988 82707023 988 82708023 988 82709023 988 82710023 988 82711023 988 82712023 988 82713023 988 82714023 988 82715023 988 82716023 988 82717023 988 82718023 988 82719023 988 82720023 988 82721023 988 82722023 988 82723023 988 82724023 988 82725023 988 82726023 988 82727023 988 82728023 988 82729023 988 82730023 988 82731

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02398882717 / 023 98882717 / 023 988 82717 …

4348

Nếu ai bị Số điện thoại 02398882717 hoặc 023 98882717 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha