Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389997882 hoặc 023 89997882 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy?

    023 899 97867023 899 97868023 899 97869023 899 97870023 899 97871023 899 97872023 899 97873023 899 97874023 899 97875023 899 97876023 899 97877023 899 97878023 899 97879023 899 97880023 899 97881023 899 97882023 899 97883023 899 97884023 899 97885023 899 97886023 899 97887023 899 97888023 899 97889023 899 97890023 899 97891023 899 97892023 899 97893023 899 97894023 899 97895023 899 97896

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389997882 / 023 89997882 / 023 899 97882 …

4192

Nếu ai bị Số điện thoại 02389997882 hoặc 023 89997882 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha