Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389996293 hoặc 023 89996293 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    023 899 96278023 899 96279023 899 96280023 899 96281023 899 96282023 899 96283023 899 96284023 899 96285023 899 96286023 899 96287023 899 96288023 899 96289023 899 96290023 899 96291023 899 96292023 899 96293023 899 96294023 899 96295023 899 96296023 899 96297023 899 96298023 899 96299023 899 96300023 899 96301023 899 96302023 899 96303023 899 96304023 899 96305023 899 96306023 899 96307

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389996293 / 023 89996293 / 023 899 96293 …

4409

Nếu ai bị Số điện thoại 02389996293 hoặc 023 89996293 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha