Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389994994 hoặc 023 89994994 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    023 899 94979023 899 94980023 899 94981023 899 94982023 899 94983023 899 94984023 899 94985023 899 94986023 899 94987023 899 94988023 899 94989023 899 94990023 899 94991023 899 94992023 899 94993023 899 94994023 899 94995023 899 94996023 899 94997023 899 94998023 899 94999023 899 95000023 899 95001023 899 95002023 899 95003023 899 95004023 899 95005023 899 95006023 899 95007023 899 95008

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389994994 / 023 89994994 / 023 899 94994 …

4137

Nếu ai bị Số điện thoại 02389994994 hoặc 023 89994994 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha