Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379998076 hoặc 023 79998076 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
chuyên nháy máy

    023 799 98061023 799 98062023 799 98063023 799 98064023 799 98065023 799 98066023 799 98067023 799 98068023 799 98069023 799 98070023 799 98071023 799 98072023 799 98073023 799 98074023 799 98075023 799 98076023 799 98077023 799 98078023 799 98079023 799 98080023 799 98081023 799 98082023 799 98083023 799 98084023 799 98085023 799 98086023 799 98087023 799 98088023 799 98089023 799 98090

Từ khóa chờ duyệt khác

    087 949 7576096 877 5272016 885 01968093 813 4670031 397 9925085 837 2865076 625 7746024 999 52466025 888 80916091 329 4594036 857 9225096 140 6367090 370 9538087 931 7266085 986 2349096 537 8708097 499 4645093 608 9393

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379998076 / 023 79998076 / 023 799 98076 …

4307

Nếu ai bị Số điện thoại 02379998076 hoặc 023 79998076 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha