Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379997856 hoặc 023 79997856 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 799 97841023 799 97842023 799 97843023 799 97844023 799 97845023 799 97846023 799 97847023 799 97848023 799 97849023 799 97850023 799 97851023 799 97852023 799 97853023 799 97854023 799 97855023 799 97856023 799 97857023 799 97858023 799 97859023 799 97860023 799 97861023 799 97862023 799 97863023 799 97864023 799 97865023 799 97866023 799 97867023 799 97868023 799 97869023 799 97870

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379997856 / 023 79997856 / 023 799 97856 …

4487

Nếu ai bị Số điện thoại 02379997856 hoặc 023 79997856 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha