Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379992715 hoặc 023 79992715 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    023 799 92700023 799 92701023 799 92702023 799 92703023 799 92704023 799 92705023 799 92706023 799 92707023 799 92708023 799 92709023 799 92710023 799 92711023 799 92712023 799 92713023 799 92714023 799 92715023 799 92716023 799 92717023 799 92718023 799 92719023 799 92720023 799 92721023 799 92722023 799 92723023 799 92724023 799 92725023 799 92726023 799 92727023 799 92728023 799 92729

Từ khóa chờ duyệt khác

    094 720 1394012 333 29771090 355 3129086 620 4140084 562 411452096 129 7545098 878 8763094 325 6536018 558 661831078 871 3824097 107 2742076 733 3826090 439 6353035 896 0184089 881 5787098 642 8618091 869 5585097 985 7801

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379992715 / 023 79992715 / 023 799 92715 …

4361

Nếu ai bị Số điện thoại 02379992715 hoặc 023 79992715 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha