Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02368885567 hoặc 023 68885567 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy lừa đảo

    023 688 85552023 688 85553023 688 85554023 688 85555023 688 85556023 688 85557023 688 85558023 688 85559023 688 85560023 688 85561023 688 85562023 688 85563023 688 85564023 688 85565023 688 85566023 688 85567023 688 85568023 688 85569023 688 85570023 688 85571023 688 85572023 688 85573023 688 85574023 688 85575023 688 85576023 688 85577023 688 85578023 688 85579023 688 85580023 688 85581

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02368885567 / 023 68885567 / 023 688 85567 …

4186

Nếu ai bị Số điện thoại 02368885567 hoặc 023 68885567 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha