Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02368883869 hoặc 023 68883869 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Làm phiền , nhá máy

    023 688 83854023 688 83855023 688 83856023 688 83857023 688 83858023 688 83859023 688 83860023 688 83861023 688 83862023 688 83863023 688 83864023 688 83865023 688 83866023 688 83867023 688 83868023 688 83869023 688 83870023 688 83871023 688 83872023 688 83873023 688 83874023 688 83875023 688 83876023 688 83877023 688 83878023 688 83879023 688 83880023 688 83881023 688 83882023 688 83883

Từ khóa chờ duyệt khác

    062 362 64670919855411091 336 8314038 820 1725086 647 4163090 123 2570039 701 1779031 396 4955033 232 4117038 355 8555028 999 51614098 734 2187024 036 61877025 488 79745094 718 9703025 799 94623081 799 9086028 355 40359098 297 7213

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02368883869 / 023 68883869 / 023 688 83869 …

4273

Nếu ai bị Số điện thoại 02368883869 hoặc 023 68883869 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha