Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02358888018 hoặc 023 58888018 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    023 588 88003023 588 88004023 588 88005023 588 88006023 588 88007023 588 88008023 588 88009023 588 88010023 588 88011023 588 88012023 588 88013023 588 88014023 588 88015023 588 88016023 588 88017023 588 88018023 588 88019023 588 88020023 588 88021023 588 88022023 588 88023023 588 88024023 588 88025023 588 88026023 588 88027023 588 88028023 588 88029023 588 88030023 588 88031023 588 88032

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02358888018 / 023 58888018 / 023 588 88018 …

4216

Nếu ai bị Số điện thoại 02358888018 hoặc 023 58888018 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha