Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299995622 hoặc 022 99995622 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    022 999 95607022 999 95608022 999 95609022 999 95610022 999 95611022 999 95612022 999 95613022 999 95614022 999 95615022 999 95616022 999 95617022 999 95618022 999 95619022 999 95620022 999 95621022 999 95622022 999 95623022 999 95624022 999 95625022 999 95626022 999 95627022 999 95628022 999 95629022 999 95630022 999 95631022 999 95632022 999 95633022 999 95634022 999 95635022 999 95636

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299995622 / 022 99995622 / 022 999 95622 …

4224

Nếu ai bị Số điện thoại 02299995622 hoặc 022 99995622 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha