Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299994884 hoặc 022 99994884 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    022 999 94869022 999 94870022 999 94871022 999 94872022 999 94873022 999 94874022 999 94875022 999 94876022 999 94877022 999 94878022 999 94879022 999 94880022 999 94881022 999 94882022 999 94883022 999 94884022 999 94885022 999 94886022 999 94887022 999 94888022 999 94889022 999 94890022 999 94891022 999 94892022 999 94893022 999 94894022 999 94895022 999 94896022 999 94897022 999 94898

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299994884 / 022 99994884 / 022 999 94884 …

4448

Nếu ai bị Số điện thoại 02299994884 hoặc 022 99994884 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha