Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299993950 hoặc 022 99993950 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 11 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Số nhá máy nha mọi người
Số nhá máy nha mọi người

    022 999 93935022 999 93936022 999 93937022 999 93938022 999 93939022 999 93940022 999 93941022 999 93942022 999 93943022 999 93944022 999 93945022 999 93946022 999 93947022 999 93948022 999 93949022 999 93950022 999 93951022 999 93952022 999 93953022 999 93954022 999 93955022 999 93956022 999 93957022 999 93958022 999 93959022 999 93960022 999 93961022 999 93962022 999 93963022 999 93964

Từ khóa chờ duyệt khác

    096 131 7144034 572 7255090 509 2852090 263 3157037 871 7542027 137 76021028 730 08101028 999 92707098 307 5841021 038 14296096 143 7154090 304 5629039 381 8122035 138 20119098 588 8822090 866 4570097 170 4622023 538 58896

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299993950 / 022 99993950 / 022 999 93950 …

4248

Nếu ai bị Số điện thoại 02299993950 hoặc 022 99993950 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha