Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0229991770 hoặc 022 9991770 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    022 999 1755022 999 1756022 999 1757022 999 1758022 999 1759022 999 1760022 999 1761022 999 1762022 999 1763022 999 1764022 999 1765022 999 1766022 999 1767022 999 1768022 999 1769022 999 1770022 999 1771022 999 1772022 999 1773022 999 1774022 999 1775022 999 1776022 999 1777022 999 1778022 999 1779022 999 1780022 999 1781022 999 1782022 999 1783022 999 1784

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0229991770 / 022 9991770 / 022 999 1770 …

4571

Nếu ai bị Số điện thoại 0229991770 hoặc 022 9991770 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha