Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02298882598 hoặc 022 98882598 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy, lừa đảo!
Lừa đảo
Lừa đảo

    022 988 82583022 988 82584022 988 82585022 988 82586022 988 82587022 988 82588022 988 82589022 988 82590022 988 82591022 988 82592022 988 82593022 988 82594022 988 82595022 988 82596022 988 82597022 988 82598022 988 82599022 988 82600022 988 82601022 988 82602022 988 82603022 988 82604022 988 82605022 988 82606022 988 82607022 988 82608022 988 82609022 988 82610022 988 82611022 988 82612

Từ khóa chờ duyệt khác

    034 277 4412029 383 4214097 957 1562028 730 53131096 242 9475033 927 2336096 835 6785093 815 6380025 439 36733070 210 92720083 517 8946091 604 1395090 590 8431020 838 44398090 596 6051091 139 5383097 870 3648093 442 5714

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02298882598 / 022 98882598 / 022 988 82598 …

4540

Nếu ai bị Số điện thoại 02298882598 hoặc 022 98882598 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha