Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289996663 hoặc 022 89996663 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
cầm đồ nam định

    022 899 96648022 899 96649022 899 96650022 899 96651022 899 96652022 899 96653022 899 96654022 899 96655022 899 96656022 899 96657022 899 96658022 899 96659022 899 96660022 899 96661022 899 96662022 899 96663022 899 96664022 899 96665022 899 96666022 899 96667022 899 96668022 899 96669022 899 96670022 899 96671022 899 96672022 899 96673022 899 96674022 899 96675022 899 96676022 899 96677

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289996663 / 022 89996663 / 022 899 96663 …

4394

Nếu ai bị Số điện thoại 02289996663 hoặc 022 89996663 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha