Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289996622 hoặc 022 89996622 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Có mình bị gọi hoài

    022 899 96607022 899 96608022 899 96609022 899 96610022 899 96611022 899 96612022 899 96613022 899 96614022 899 96615022 899 96616022 899 96617022 899 96618022 899 96619022 899 96620022 899 96621022 899 96622022 899 96623022 899 96624022 899 96625022 899 96626022 899 96627022 899 96628022 899 96629022 899 96630022 899 96631022 899 96632022 899 96633022 899 96634022 899 96635022 899 96636

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289996622 / 022 89996622 / 022 899 96622 …

4567

Nếu ai bị Số điện thoại 02289996622 hoặc 022 89996622 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha