Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289995655 hoặc 022 89995655 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tôi nghi là lừa đảo, vi nhá máy vào số điện thoại của tôi . ??

    022 899 95640022 899 95641022 899 95642022 899 95643022 899 95644022 899 95645022 899 95646022 899 95647022 899 95648022 899 95649022 899 95650022 899 95651022 899 95652022 899 95653022 899 95654022 899 95655022 899 95656022 899 95657022 899 95658022 899 95659022 899 95660022 899 95661022 899 95662022 899 95663022 899 95664022 899 95665022 899 95666022 899 95667022 899 95668022 899 95669

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289995655 / 022 89995655 / 022 899 95655 …

4262

Nếu ai bị Số điện thoại 02289995655 hoặc 022 89995655 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha