Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289994870 hoặc 022 89994870 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Làm phiền
Không gọi lại được có dấu hiệu mờ ám, lừa đảo

Không gọi lại được có dấu hiệu mờ ám, lừa đảo

    022 899 94855022 899 94856022 899 94857022 899 94858022 899 94859022 899 94860022 899 94861022 899 94862022 899 94863022 899 94864022 899 94865022 899 94866022 899 94867022 899 94868022 899 94869022 899 94870022 899 94871022 899 94872022 899 94873022 899 94874022 899 94875022 899 94876022 899 94877022 899 94878022 899 94879022 899 94880022 899 94881022 899 94882022 899 94883022 899 94884

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289994870 / 022 89994870 / 022 899 94870 …

4365

Nếu ai bị Số điện thoại 02289994870 hoặc 022 89994870 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha