Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02288886279 hoặc 022 88886279 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo nhé

    022 888 86264022 888 86265022 888 86266022 888 86267022 888 86268022 888 86269022 888 86270022 888 86271022 888 86272022 888 86273022 888 86274022 888 86275022 888 86276022 888 86277022 888 86278022 888 86279022 888 86280022 888 86281022 888 86282022 888 86283022 888 86284022 888 86285022 888 86286022 888 86287022 888 86288022 888 86289022 888 86290022 888 86291022 888 86292022 888 86293

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02288886279 / 022 88886279 / 022 888 86279 …

4450

Nếu ai bị Số điện thoại 02288886279 hoặc 022 88886279 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha