Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02259997088 hoặc 022 59997088 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Có vẻ đây là số của một kẻ lừa đảo

    022 599 97073022 599 97074022 599 97075022 599 97076022 599 97077022 599 97078022 599 97079022 599 97080022 599 97081022 599 97082022 599 97083022 599 97084022 599 97085022 599 97086022 599 97087022 599 97088022 599 97089022 599 97090022 599 97091022 599 97092022 599 97093022 599 97094022 599 97095022 599 97096022 599 97097022 599 97098022 599 97099022 599 97100022 599 97101022 599 97102

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02259997088 / 022 59997088 / 022 599 97088 …

4594

Nếu ai bị Số điện thoại 02259997088 hoặc 022 59997088 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha