Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02259997075 hoặc 022 59997075 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    022 599 97060022 599 97061022 599 97062022 599 97063022 599 97064022 599 97065022 599 97066022 599 97067022 599 97068022 599 97069022 599 97070022 599 97071022 599 97072022 599 97073022 599 97074022 599 97075022 599 97076022 599 97077022 599 97078022 599 97079022 599 97080022 599 97081022 599 97082022 599 97083022 599 97084022 599 97085022 599 97086022 599 97087022 599 97088022 599 97089

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02259997075 / 022 59997075 / 022 599 97075 …

4295

Nếu ai bị Số điện thoại 02259997075 hoặc 022 59997075 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha