Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02256251987 hoặc 022 56251987 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Có tôi nhé

    022 562 51972022 562 51973022 562 51974022 562 51975022 562 51976022 562 51977022 562 51978022 562 51979022 562 51980022 562 51981022 562 51982022 562 51983022 562 51984022 562 51985022 562 51986022 562 51987022 562 51988022 562 51989022 562 51990022 562 51991022 562 51992022 562 51993022 562 51994022 562 51995022 562 51996022 562 51997022 562 51998022 562 51999022 562 52000022 562 52001

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02256251987 / 022 56251987 / 022 562 51987 …

4610

Nếu ai bị Số điện thoại 02256251987 hoặc 022 56251987 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha