Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02223734109 hoặc 022 23734109 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
34109 ;237

    022 237 34094022 237 34095022 237 34096022 237 34097022 237 34098022 237 34099022 237 34100022 237 34101022 237 34102022 237 34103022 237 34104022 237 34105022 237 34106022 237 34107022 237 34108022 237 34109022 237 34110022 237 34111022 237 34112022 237 34113022 237 34114022 237 34115022 237 34116022 237 34117022 237 34118022 237 34119022 237 34120022 237 34121022 237 34122022 237 34123

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02223734109 / 022 23734109 / 022 237 34109 …

4133

Nếu ai bị Số điện thoại 02223734109 hoặc 022 23734109 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha