Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02199993741 hoặc 021 99993741 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy 1 giây

    021 999 93726021 999 93727021 999 93728021 999 93729021 999 93730021 999 93731021 999 93732021 999 93733021 999 93734021 999 93735021 999 93736021 999 93737021 999 93738021 999 93739021 999 93740021 999 93741021 999 93742021 999 93743021 999 93744021 999 93745021 999 93746021 999 93747021 999 93748021 999 93749021 999 93750021 999 93751021 999 93752021 999 93753021 999 93754021 999 93755

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02199993741 / 021 99993741 / 021 999 93741 …

4074

Nếu ai bị Số điện thoại 02199993741 hoặc 021 99993741 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha