Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02199992947 hoặc 021 99992947 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
0219 9992947

    021 999 92932021 999 92933021 999 92934021 999 92935021 999 92936021 999 92937021 999 92938021 999 92939021 999 92940021 999 92941021 999 92942021 999 92943021 999 92944021 999 92945021 999 92946021 999 92947021 999 92948021 999 92949021 999 92950021 999 92951021 999 92952021 999 92953021 999 92954021 999 92955021 999 92956021 999 92957021 999 92958021 999 92959021 999 92960021 999 92961

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02199992947 / 021 99992947 / 021 999 92947 …

4309

Nếu ai bị Số điện thoại 02199992947 hoặc 021 99992947 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha