Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189995702 hoặc 021 89995702 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    021 899 95687021 899 95688021 899 95689021 899 95690021 899 95691021 899 95692021 899 95693021 899 95694021 899 95695021 899 95696021 899 95697021 899 95698021 899 95699021 899 95700021 899 95701021 899 95702021 899 95703021 899 95704021 899 95705021 899 95706021 899 95707021 899 95708021 899 95709021 899 95710021 899 95711021 899 95712021 899 95713021 899 95714021 899 95715021 899 95716

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189995702 / 021 89995702 / 021 899 95702 …

4616

Nếu ai bị Số điện thoại 02189995702 hoặc 021 89995702 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha