Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189995520 hoặc 021 89995520 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    021 899 95505021 899 95506021 899 95507021 899 95508021 899 95509021 899 95510021 899 95511021 899 95512021 899 95513021 899 95514021 899 95515021 899 95516021 899 95517021 899 95518021 899 95519021 899 95520021 899 95521021 899 95522021 899 95523021 899 95524021 899 95525021 899 95526021 899 95527021 899 95528021 899 95529021 899 95530021 899 95531021 899 95532021 899 95533021 899 95534

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189995520 / 021 89995520 / 021 899 95520 …

4259

Nếu ai bị Số điện thoại 02189995520 hoặc 021 89995520 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha