Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189995303 hoặc 021 89995303 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại này đã quấy rối tôi. Tôi không muốn bị lặp lại lần nào nữa.

    021 899 95288021 899 95289021 899 95290021 899 95291021 899 95292021 899 95293021 899 95294021 899 95295021 899 95296021 899 95297021 899 95298021 899 95299021 899 95300021 899 95301021 899 95302021 899 95303021 899 95304021 899 95305021 899 95306021 899 95307021 899 95308021 899 95309021 899 95310021 899 95311021 899 95312021 899 95313021 899 95314021 899 95315021 899 95316021 899 95317

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189995303 / 021 89995303 / 021 899 95303 …

4453

Nếu ai bị Số điện thoại 02189995303 hoặc 021 89995303 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha