Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189993173 hoặc 021 89993173 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    021 899 93158021 899 93159021 899 93160021 899 93161021 899 93162021 899 93163021 899 93164021 899 93165021 899 93166021 899 93167021 899 93168021 899 93169021 899 93170021 899 93171021 899 93172021 899 93173021 899 93174021 899 93175021 899 93176021 899 93177021 899 93178021 899 93179021 899 93180021 899 93181021 899 93182021 899 93183021 899 93184021 899 93185021 899 93186021 899 93187

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189993173 / 021 89993173 / 021 899 93173 …

4193

Nếu ai bị Số điện thoại 02189993173 hoặc 021 89993173 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha