Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02189990616 hoặc 021 89990616 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    021 899 90601021 899 90602021 899 90603021 899 90604021 899 90605021 899 90606021 899 90607021 899 90608021 899 90609021 899 90610021 899 90611021 899 90612021 899 90613021 899 90614021 899 90615021 899 90616021 899 90617021 899 90618021 899 90619021 899 90620021 899 90621021 899 90622021 899 90623021 899 90624021 899 90625021 899 90626021 899 90627021 899 90628021 899 90629021 899 90630

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02189990616 / 021 89990616 / 021 899 90616 …

4261

Nếu ai bị Số điện thoại 02189990616 hoặc 021 89990616 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha