Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02183852081 hoặc 021 83852081 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    021 838 52066021 838 52067021 838 52068021 838 52069021 838 52070021 838 52071021 838 52072021 838 52073021 838 52074021 838 52075021 838 52076021 838 52077021 838 52078021 838 52079021 838 52080021 838 52081021 838 52082021 838 52083021 838 52084021 838 52085021 838 52086021 838 52087021 838 52088021 838 52089021 838 52090021 838 52091021 838 52092021 838 52093021 838 52094021 838 52095

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02183852081 / 021 83852081 / 021 838 52081 …

4535

Nếu ai bị Số điện thoại 02183852081 hoặc 021 83852081 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha