Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129998870 hoặc 021 29998870 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    021 299 98855021 299 98856021 299 98857021 299 98858021 299 98859021 299 98860021 299 98861021 299 98862021 299 98863021 299 98864021 299 98865021 299 98866021 299 98867021 299 98868021 299 98869021 299 98870021 299 98871021 299 98872021 299 98873021 299 98874021 299 98875021 299 98876021 299 98877021 299 98878021 299 98879021 299 98880021 299 98881021 299 98882021 299 98883021 299 98884

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129998870 / 021 29998870 / 021 299 98870 …

4298

Nếu ai bị Số điện thoại 02129998870 hoặc 021 29998870 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha