Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02129992290 hoặc 021 29992290 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại là rác , spam chuyên ngá máy rồi tắt.

    021 299 92275021 299 92276021 299 92277021 299 92278021 299 92279021 299 92280021 299 92281021 299 92282021 299 92283021 299 92284021 299 92285021 299 92286021 299 92287021 299 92288021 299 92289021 299 92290021 299 92291021 299 92292021 299 92293021 299 92294021 299 92295021 299 92296021 299 92297021 299 92298021 299 92299021 299 92300021 299 92301021 299 92302021 299 92303021 299 92304

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02129992290 / 021 29992290 / 021 299 92290 …

4126

Nếu ai bị Số điện thoại 02129992290 hoặc 021 29992290 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha