Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02118887820 hoặc 021 18887820 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số lạ .k nên nghe

    021 188 87805021 188 87806021 188 87807021 188 87808021 188 87809021 188 87810021 188 87811021 188 87812021 188 87813021 188 87814021 188 87815021 188 87816021 188 87817021 188 87818021 188 87819021 188 87820021 188 87821021 188 87822021 188 87823021 188 87824021 188 87825021 188 87826021 188 87827021 188 87828021 188 87829021 188 87830021 188 87831021 188 87832021 188 87833021 188 87834

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02118887820 / 021 18887820 / 021 188 87820 …

4167

Nếu ai bị Số điện thoại 02118887820 hoặc 021 18887820 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha