Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02099993198 hoặc 020 99993198 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nháy máy. Gọi lại là trừ tiền
Nháy máy. Gọi lại là trừ tiền

    020 999 93183020 999 93184020 999 93185020 999 93186020 999 93187020 999 93188020 999 93189020 999 93190020 999 93191020 999 93192020 999 93193020 999 93194020 999 93195020 999 93196020 999 93197020 999 93198020 999 93199020 999 93200020 999 93201020 999 93202020 999 93203020 999 93204020 999 93205020 999 93206020 999 93207020 999 93208020 999 93209020 999 93210020 999 93211020 999 93212

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02099993198 / 020 99993198 / 020 999 93198 …

4349

Nếu ai bị Số điện thoại 02099993198 hoặc 020 99993198 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha