Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02038881559 hoặc 020 38881559 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy làm phiền!

    020 388 81544020 388 81545020 388 81546020 388 81547020 388 81548020 388 81549020 388 81550020 388 81551020 388 81552020 388 81553020 388 81554020 388 81555020 388 81556020 388 81557020 388 81558020 388 81559020 388 81560020 388 81561020 388 81562020 388 81563020 388 81564020 388 81565020 388 81566020 388 81567020 388 81568020 388 81569020 388 81570020 388 81571020 388 81572020 388 81573

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02038881559 / 020 38881559 / 020 388 81559 …

4467

Nếu ai bị Số điện thoại 02038881559 hoặc 020 38881559 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha