Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 01677949790 hoặc 016 77949790 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
PPSSPPSS

    016 779 49775016 779 49776016 779 49777016 779 49778016 779 49779016 779 49780016 779 49781016 779 49782016 779 49783016 779 49784016 779 49785016 779 49786016 779 49787016 779 49788016 779 49789016 779 49790016 779 49791016 779 49792016 779 49793016 779 49794016 779 49795016 779 49796016 779 49797016 779 49798016 779 49799016 779 49800016 779 49801016 779 49802016 779 49803016 779 49804

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 01677949790 / 016 77949790 / 016 779 49790 …

4547

Nếu ai bị Số điện thoại 01677949790 hoặc 016 77949790 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha