Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 01663947891 hoặc 016 63947891 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Are you a business man or woman? You are in financial difficulty or need funds to start your own business Do you need a loan to pay debts or to pay your bill, Do You have bad credit and difficulty obtaining capital loan from local banks and other financial institutions? Are You in need a loan for any reason, as)? Personal Loan, Business Expansion or Business Creation, Education Debt Consolidation), Hard Money Loan; We offer loans to individuals and companies at low interest rate of 3%, our services are fast and affordable, you can contact us via Email: osmanloanserves@gmail.com Whats app) +917290857361

    016 639 47876016 639 47877016 639 47878016 639 47879016 639 47880016 639 47881016 639 47882016 639 47883016 639 47884016 639 47885016 639 47886016 639 47887016 639 47888016 639 47889016 639 47890016 639 47891016 639 47892016 639 47893016 639 47894016 639 47895016 639 47896016 639 47897016 639 47898016 639 47899016 639 47900016 639 47901016 639 47902016 639 47903016 639 47904016 639 47905

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 01663947891 / 016 63947891 / 016 639 47891 …

4184

Nếu ai bị Số điện thoại 01663947891 hoặc 016 63947891 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha