Mẹo về Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai Chi tiết 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai Chi tiết được Update vào lúc : 2022-03-10 09:10:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai được Update vào lúc : 2022-03-10 09:10:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Tìm phát biểu sai?

Nội dung chính

  Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Phát biểu nào sai?

  Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng – hóa học 12 có lời giải – 20 phút – Đề số 11

  A. Dung dịch X làm mất đi đi màu thuốc tím

  B. Dung dịch X không thể hòa tan Cu

  C. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X, thu được kết tủa để lâu ngoài không khí khối lượng kết tủa sẽ tăng

  D. Dung dịch X tác dụng được với dung dịch AgNO3

  Câu hỏi hot cùng chủ đề

   Cho 0,1 mol Fe; 0,15 mol Fe(NO3)2 và m gam Al tan hết trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và N2O có tỷ khổi so với H2 là 16, dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa. Cho NaOH dư vào Y thì thấy có 0,82 mol NaOH phản ứng. Biết những phản ứng hoàn toàn. Cho AgNO3 dư vào Y thu được bao nhiêu gam kết tủa?

   A. 88,235

   B. 98,335

   C. 96,645

   D. 92,145

   Hỗn hợp X chứa butan, đietylamin, etyl propionat và Val. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 1,33 mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Hấp thụ toàn bộ thành phầm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có a mol khí thoát ra. Giá trị của a là?

   A. 0,06.

   B. 0,07.

   C. 0,08

   D. 0,09

  Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Phát biểu nào sai?

  A.

  Dung dịch X làm mất đi đi màu thuốc tím.

  B.

  Dung dịch X không thể hoà tan Cu.

  C.

  Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X, thu kết tủa để lâu trong không khí khối lượng kết tủa sẽ tăng.

  D.

  Dung dịch X tác dụng được với dung dịch AgNO3.

  Đáp án và lời giải

  Đáp án:B

  Lời giải:

  Dung dịch X không thể hoà tan Cu.

  Các phương trình phản ứng:

  10FeSO4+ 2KmnO4 +8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

  FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓+ Na2SO4

  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

  Fe2(SO4)3 + 2 AgNO3 → Fe(NO3)2 + FeSO4+2Ag

  Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

  Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng – hóa học 12 có lời giải – 20 phút – Đề số 11

  Làm bài

  Chia sẻ

  Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

   Có thể coi hỗn hợp cùng số mol FeO và Fe2O3 là sắt từ oxit Fe3O4?

   Dung dịch X có red color da cam. Nếu cho thêm vào một trong những trong những lượng KOH, red color của dung dịch từ từ chuyển sang màu vàng tươi. Từ dung dịch có màu vàng tươi thu được nếu cho thêm vào đó một lượng H2SO4, màu của dung dịch lại từ từ trở lại đỏ da cam. Dung dịch X là dd nào?

   Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Phát biểu nào sai?

   Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được khí NO (thành phầm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X hoàn toàn hoàn toàn có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:

   Trong công nghiệp người ta thường dùng phương pháp nào sau này để điều chế muối CuSO4?

   Để tách Fe2O3 thoát khỏi hỗn hợp Fe2O3, Al2O3, SiO2 ở dạng bột người ta hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng hoá chất nào sau này?

   Hòa tan hoàn toàn 46,4g Fe3O4 vào dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch X. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. Thêm bột sắt dư vào phần thứ nhất, thu được …(1)… Sục khí clo dư vào phần thứ hai, thu được …(2)…

   (1) và (2) lần lượt là:

   Cho m gam Fe vào 1 lít dung dịch X chứa AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,15 M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 17,2 gam chất rắn và dung dịch Y (màu xanh đã nhạt). Giá trị của m là:

   Có một số trong những trong những chất rắn sau để trong những bình mất nhãn: Fe, FeS, Fe3O4. Để hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận ra được những chất rắn đó, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng một dung dịch là:

   Hợp kim Cu-Al được cấu trúc bằng tinh thể hợp chất hoá học, trong số đó có 13,2% Al. Công thức hoá học của hợp chất này là:

  Một số vướng mắc khác hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

   Ngoài việc phục vụ gỗ quý, rừng còn tồn tại tác dụng gì cho môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống của con người.

   Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên quy định:

   Bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành vi nào dưới đây.

   Giữ gìn vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã là:

   Tài nguyên nào sau này thuộc tài nguyên tái sinh:

   Muốn thực thi quan hệ hợp tác Một trong những vương quốc trong những nghành nên phải có:

   Bảo vệ độc lập lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp lý về:

   Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm và trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của người nào sau này?

   Ngăn chặn và diệt trừ những tệ nạn xã hội được pháp lý quy định trong luật nào dưới đây:

   Đâu không phải là nội dung của pháp lý về tăng trưởng bền vững của xã hội?

  Share Link Down Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai miễn phí

  Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Hòa #tan #oxit #sắt #từ #vào #dung #dịch #SO4 #loãng #dư #thu #được #dung #dịch #tím #phát #biểu #sai

Related posts:

4162

Review Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hòa #tan #oxit #sắt #từ #vào #dung #dịch #SO4 #loãng #dư #thu #được #dung #dịch #tím #phát #biểu #sai #Chi #tiết