Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân Đầy đủ 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-20 09:30:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân được Update vào lúc : 2022-02-20 09:30:04 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 1. Mọi công dân đều phải có quyền học từ thấp đến cao. Nội dung này thể hiện quyền:

Bài 8. Pháp luật với việc tăng trưởng của công dân
Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8
Đáp án trắc nghiệmGDCD 12 Bài 8

dân chủ của công dân.

sáng tạo của công dân.

tăng trưởng của công dân.

học tập của công dân.

Câu 2. Mọi công dân đều hoàn toàn hoàn toàn có thể học bất kể ngành, nghề nào. Nội dung này thể hiện quyền:

tự do của công dân.

lao động của công dân.

học tập của công dân.

tăng trưởng của công dân

Câu 3. Mọi công dân đều hoàn toàn hoàn toàn có thể học bằng nhiều hình thức và hoàn toàn hoàn toàn có thể học thường xuyên, học suốt đời. Nội dung này thể hiện quyền:

dân chủ của công dân.

tự do của công dân.

học tập của công dân.

tăng trưởng của công dân

Câu 4. Mọi công dân đều hoàn toàn hoàn toàn có thể học từ thấp đến cao, hoàn toàn hoàn toàn có thể học bất kể ngành nghề nào, học bằng nhiều hình thức và hoàn toàn hoàn toàn có thể học thường xuyên, học suốt đời. Nội dung này thể hiện quyền:

học tập của công dân.

sáng tạo của công dân.

tăng trưởng của công dân

dân chủ của công dân.

Câu 5. Quyền học tập của công dân được quy định rõ ràng trong văn bản pháp lý nào dưới đây?

Luật sở hữu trí tuệ.

Luật Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng.

Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

Luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ con.

Câu 6. Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân?

Công dân có quyền học bất kể ngành nghề nào.

Công dân có quyền học suốt đời.

Công dân có quyền được tu dưỡng tăng trưởng tài năng.

Công dân có quyền học không hạn chế.

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân?

Học tập suốt đời.

Tự do nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học.

Học bất kể ngành nghề nào.

Học không hạn chế.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học tập của công dân?

Công dân có quyền học không hạn chế.

Công dân có quyền tự do sáng tạo.

Công dân có quyền được tu dưỡng để tăng trưởng tài năng.

Công dân có quyền tự do nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học.

Câu 9. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học tập của công dân?

Công dân có quyền học không hạn chế.

Công dân có quyền sáng tác những tác phẩm văn học.

Công dân được đối xử bình đẳng về thời cơ học tập.

Công dân có quyền mày mò khoa học.

Câu 10. Mọi công dân đều phải có quyền học không hạn chế nghĩa là công dân:

được học bất kể ngành nghề nào phù phù thích phù thích hợp với Đk của tớ mình.

có quyền học bằng nhiều hình thức rất rất khác nhau.

có quyền học bằng nhiều hình thức rất rất khác nhau.

không trở thành phân biệt đối xử bởi những dân tộc bản địa bản địa, tôn giáo, giới tính

Câu 11. Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học không hạn chế của công dân?

Công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và sau Đại học.

Công dân có quyền học bằng nhiều hình thức rất rất khác nhau.

Công dân có quyền thi tuyển, xét tuyển vào ĐH.

Công dân có quyền học ở những cấp hộc rất rất khác nhau.

Câu 12. Công dân có quyền học không hạn chế, từ Tiểu học đến hết

Trung học.

Cao đẳng.

Đại học.

Sau ĐH.

Câu 13. Mọi công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và sau Đại học là thể hiện

quyền học tập không hạn chế.

quyền học bất kể ngành nghề nào.

quyền học thường xuyên, học suốt đời.

quyền bình đẳng về thời cơ học tập của công dân.

Câu 14. Mọi công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và sau Đại học là thể hiện

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 15. Công dân hoàn toàn hoàn toàn có thể Đk học những ngành, nghề mà công dân nhận thấy

phù phù thích phù thích hợp với nhu yếu, sở trường và năng khiếu sở trường sở trường của tớ.

phù phù thích phù thích hợp với năng khiếu sở trường sở trường, sở trường và Đk của tớ.

phù phù thích phù thích hợp với năng khiếu sở trường sở trường, kĩ năng, sở trường và Đk của tớ.

phù phù thích phù thích hợp với năng khiếu sở trường sở trường, sở trường nhu yếu và Đk của tớ.

Câu 16. Công dân có quyền theo học những ngành nghề rất rất khác nhau, phù phù thích phù thích hợp với năng khiếu sở trường sở trường, kĩ năng, sở trường và Đk của tớ là thể hiện

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 17. Công dân có quyền theo học những ngành nghề rất rất khác nhau phù phù thích phù thích hợp với năng khiếu sở trường sở trường, kĩ năng, sở trường và Đk của tớ là thể hiện

quyền học không hạn chế.

quyền học bất kể ngành nghề nào.

quyền học thường xuyên, học suốt đời.

quyền bình đẳng về thời cơ học tập.

Câu 18. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là công dân hoàn toàn hoàn toàn có thể học

chính quy hoặc không chính quy.

bằng nhiều hình thức rất rất khác nhau và ở nhiều chủng quy mô trường lớp rất rất khác nhau.

triệu tập hoặc không triệu tập.

ở trường công lập, dân lập hoặc tư thục.

Câu 19. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là công dân hoàn toàn hoàn toàn có thể

học toàn bộ những ngành, nghề yêu thích.

học từ thấp đến cao.

học bằng nhiều hình thức.

học không hạn chế.

Câu 20. Công dân có quyền học bằng nhiều hình thức rất rất khác nhau và ở nhiều chủng quy mô trường lớp rất rất khác nhau là thể hiện:

quyền học không hạn chế của công dân.

quyền học bất kể ngành nghề nào của công dân.

quyền học thường xuyên, học suốt đời.

quyền được đối xử bình đẳng về thời cơ học tập.

Câu 21. Công dân có quyền học bằng nhiều hình thức rất rất khác nhau và ở nhiều chủng quy mô trường lớp rất rất khác nhau là thể hiện:

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 22. Công dân hoàn toàn hoàn toàn có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học triệu tập hoặc không triệu tập, học ban ngày hoặc buổi tối, tùy thuộc vào Đk việc làm của từng người là thể hiện:

quyền học không hạn chế của công dân.

quyền học bất kể ngành nghề nào.

quyền học thường xuyên, học suốt đời.

quyền bình đẳng về thời cơ học tập.

Câu 23. Công dân hoàn toàn hoàn toàn có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học triệu tập hoặc không triệu tập, học ban ngày hoặc buổi tối, tùy thuộc vào Đk việc làm của từng người là thể hiện:

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 24. Công dân có quyền học ở nhiều chủng quy mô trường lớp rất rất khác nhau như trường quốc lập, trường dân lập, trường tư thục là thể hiện:

quyền học không hạn chế.

quyền học bất kể ngành nghề nào.

quyền học thường xuyên, học suốt đời.

quyền bình đẳng về thời cơ học tập.

Câu 25. Công dân có quyền học ở nhiều chủng quy mô trường lớp rất rất khác nhau như trường quốc lập, trường dân lập, trường tư thục là thể hiện:

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 26. Công dân được đối xử bình đẳng về thời cơ học tập nghĩa là quyền này của công dân không trở thành phân biệt đối xử bởi:

dân tộc bản địa bản địa, tôn giáo, tín ngưỡng, vị thế xã hội.

dân tộc bản địa bản địa, tôn giáo, nguồn gốc mái ấm mái ấm gia đình.

dân tộc bản địa bản địa, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc mái ấm mái ấm gia đình, vị thế xã hội hoặc tình hình kinh tế tài chính tài chính.

dân tộc bản địa bản địa, giới tính, nguồn gốc mái ấm mái ấm gia đình, vị thế xã hội hoặc tình hình kinh tế tài chính tài chính.

Câu 27. Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về thời cơ học tập nghĩa là:

chỉ những người dân dân dân có tiền mới được đi học.

chỉ những người dân dân khỏe mạnh mới được đi học.

không phân biệt đối xử về thời cơ học tập Một trong những công dân.

chỉ có phái mạnh mới được đi học.

Câu 28. Công dân không trở thành phân biệt bởi dân tộc bản địa bản địa, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc mái ấm mái ấm gia đình, vị thế xã hội và tình hình kinh tế tài chính tài chính khi tiếp cận thời cơ học tập là thể hiện:

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 29. Công dân không trở thành phân biệt bởi dân tộc bản địa bản địa, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc mái ấm mái ấm gia đình, vị thế xã hội và tình hình kinh tế tài chính tài chính đều phải có thời cơ học tập là thể hiện:

quyền học không hạn chế của công dân.

quyền học bất kể ngành nghề nào của công dân.

quyền học thường xuyên, học suốt đời của công dân.

quyền bình đẳng về thời cơ học tập của công dân.

Câu 30. Thực hiện tốt quyền học tập sẽn mang lại:

sự tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể của công dân.

sự công minh, bình đẳng.

thời cơ việc làm.

thời cơ tăng trưởng.

Câu 31. Quyền của mọi người được tự do nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học, tự do tìm tòi, tâm ý để lấy ra những ý tưởng sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo độc lạ, tăng cấp tăng cấp cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sản xuất; quyền sáng tác văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp, mày mò khoa học để tạo ra những thành phầm, khu khu công trình xây dựng xây dựng khoa học về những nghành của đời sống xã hội thể hiện:

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 32. Pháp luật quy định quyền sáng tạo của công dân gồm có:

quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khoa học.

quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng.

quyền tác giả, quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng.

quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng.

Câu 33. Dựa trên quy định của pháp lý về quyền sáng tạo, công dân hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra nhiều tác phẩm và khu khu công trình xây dựng xây dựng trong nghành nghề nghề:

khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

khoa học xã hội và nhân văn; khoa học kỹ thuật.

khoa học tự nhiên và khoa học kĩ thuật.

khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kĩ thuật.

Câu 34. Quyền nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

Học tập suốt đời.

Được phục vụ thông tin về chăm sóc sức mạnh thể chất.

Tự do nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học.

Khuyến khích để tăng trưởng tài năng.

Câu 35. Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng là nội dung của:

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 36. Công dân được sống trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xã hội tự nhiên có lợi cho việc tồn tại và tăng trưởng về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống khá khá đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, vui chơi, tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn; được phục vụ thông tin và chăm sóc sức mạnh thể chất; được khuyến khích, tu dưỡng để tăng trưởng tài năng là thể hiện:

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 37. Biểu hiện quyền được tăng trưởng của công dân là công dân:

được hưởng đời sống vật chất và tinh thần khá khá đầy đủ để tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể.

có quyền được khuyến khích, tu dưỡng để tăng trưởng tài năng.

có quyền được tự do sáng tạo những tác phẩm của tớ.

được hưởng đời sống vật chất và tinh thần khá khá đầy đủ để tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể và có quyền được khuyến khích, tu dưỡng để tăng trưởng tài năng.

Câu 38. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền được tăng trưởng của công dân?

Công dân có quyền học bất kể ngành nghề nào.

Công dân có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp.

Công dân có quyền tự do sáng tác những tác phẩm của tớ.

Công dân được khuyến khích để sáng tạo.

Câu 39. Công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần khá khá đầy đủ để tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể là thể hiện:

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền được tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 40. Công dân được hưởng sự chăm sóc về y tế; được tiếp cận với những phương tiện đi lại đi lại thông tin đại chúng; những người dân dân giỏi, có năng khiếu sở trường sở trường được ưu tiên tuyển chọn vào những trường ĐH là thể hiện:

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 41. Công dân được khuyến khích để tăng trưởng tài năng là thể hiện:

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền được tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 42. Thực hiện tốt quyền được tăng trưởng sẽn mang lại:

sự tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể của công dân.

sự công minh, bình đẳng.

thời cơ học tập của công dân.

nâng cao dân trí.

Câu 43. Để đảm bảo thực thi quyền học tập của công dân, Nhà nước nên phải

đảm bảo những Đk để phát hiện và tu dưỡng nhân tài cho giang sơn.

thực thi công minh xã hội trong giáo dục, tạo Đk để ai cũng rất được học tập.

khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu và phân tích và phân tích kho học.

bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của tác giả.

Câu 44. Nhà nước phát hành chủ trương, pháp lý, thực thi đồng điệu những giải pháp thiết yếu; thực thi công minh xã hội trong giáo dục, tạo Đk để ai cũng rất được học tập nhằm mục đích mục tiêu:

khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.

đảm bảo công minh trong giáo dục.

tăng trưởng giang sơn.

bảo vệ quyền học tập của công dân.

Câu 45. Nhà nước phát hành chủ trương về học phí, học bổng để giúp sức, khuyến khích người học nhằm mục đích mục tiêu:

khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.

đảm bảo quyền học tập của công dân.

đảm bảo công minh trong giáo dục.

tăng trưởng giang sơn.

Câu 46. Nhà nước phát hành chủ trương giúp sức học viên nghèo; học viên là con em của tớ của tớ liệt sĩ, thương binh; trẻ tàn tật, mồ côi, không nơi nương tựa; học viên dân tộc bản địa bản địa thiểu số; học viên vùng có Đk đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả nhằm mục đích mục tiêu:

khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.

đảm bảo công minh trong giáo dục.

đảm bảo quyền học tập của công dân.

tăng trưởng giang sơn.

Câu 47. Công dân nên phải có ý thức và tiềm năng học tập đúng đắn; có ý chí vươn lên để:

thực thi tốt quyền học tập của tớ.

đảm bảo quyền bình đẳng của công dân.

hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra nhiều thành phầm vật chất và tinh thần cho xã hội.

tăng trưởng giang sơn.

Câu 48. Để đảm bảo và thực thi quyền sáng tạo của công dân, Nhà nước nên phải:

đảm bảo Đk để phát hiện và tu dưỡng nhân tài cho giang sơn.

thực thi công minh xã hội trong giáo dục.

khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học.

tạo Đk để ai cũng rất được học tập.

Câu 49. Nhà nước phát hành chủ trương, pháp lý, thực thi đồng điệu những giải pháp thiết yếu khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học nhằm mục đích mục tiêu:

khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.

đảm bảo công minh trong giáo dục.

tăng trưởng giang sơn.

đảm bảo quyền sáng tạo của công dân.

Câu 50. Nhà nước phát hành những chủ trương chăm sóc Đk thao tác, quyền lợi vật chất và tinh thần của người nghiên cứu và phân tích và phân tích, ý tưởng sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhằm mục đích mục tiêu:

đảm bảo quyền sáng tạo của công dân.

tạo Đk cho những người dân dân giỏi phát huy kĩ năng của tớ.

đảm bảo công minh trong giáo dục.

tăng trưởng giang sơn.

Câu 51. Nhà nước phát hành những chủ trương bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của tác giả riêng với ý tưởng sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo độc lạ, tăng cấp tăng cấp cải tiến kĩ thuật và tác phẩm, khu khu công trình xây dựng xây dựng khoa học nhằm mục đích mục tiêu:

tạo Đk cho những người dân dân giỏi phát huy kĩ năng của tớ.

đảm bảo quyền sáng tạo của công dân.

đảm bảo công minh trong giáo dục.

tăng trưởng giang sơn.

Câu 52. Công dân nên phải có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học và lao động sản xuất để:

thực thi quyền sáng tạo của tớ.

đảm bảo quyền bình đẳng trong học tập của công dân.

hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra nhiều thành phầm vật chất và tinh thần cho xã hội.

tăng trưởng giang sơn.

Câu 53. Để đảm bảo và thực thi quyền được tăng trưởng của công dân, Nhà nước nên phải:

đảm bảo những Đk phát hiện và tu dưỡng nhân tài.

thực thi công minh xã hội trong giáo dục.

khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong ghiên cứu khoa học.

tạo Đk để ai cũng rất được học tập.

Câu 54. Nhà nước phát hành chủ trương, pháp lý, thực thi đồng điệu những giải pháp thiết yếu, đảm bảo những Đk để phát hiện và tu dưỡng nhân tài cho giang sơn nhằm mục đích mục tiêu:

khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.

đảm bảo công minh trong giáo dục.

tăng trưởng giang sơn.

đảm bảo quyền được tăng trưởng của công dân.

Câu 55. Nhà nước phát hành chủ trương khuyến khích, tạo Đk cho những người dân dân học giỏi, có năng khiếu sở trường sở trường được tăng trưởng nhằm mục đích mục tiêu:

khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.

đảm bảo công minh trong giáo dục.

đảm bảo quyền được tăng trưởng của công dân.

tăng trưởng giang sơn.

Câu 56. Việc góp thêm phần nâng cao dân trí của mỗi công dân nhằm mục đích mục tiêu

tạo ra những giá trị cho xã hội.

thực thi tốt quyền được tăng trưởng.

tăng trưởng giang sơn.

đảm bảo quyền lợi thành viên.

Câu 57. Hiến pháp 2013 quy định học tập là quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của

mọi người.

từng người.

công dân.

người dân.

Câu 58. Theo Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy năm 2005, nội dung nào dưới đây thể hiện quyền của người học?

Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống cuội nguồn cuội nguồn của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

Được học trước tuổi, học vượt lớp, học tinh giảm thời hạn thực thi chương trình.

Thực hiện trách nhiệm học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

Câu 59. Theo Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy năm 2005, nội dung nào dưới đây thể hiện quyền của người học?

Đoàn kết, giúp sức lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực thi nội quy, điều lệ nhà trường.

Tham gia lao động và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi xã hội, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phù phù thích phù thích hợp với lứa tuổi, sức mạnh thể chất và kĩ năng.

Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, những cơ sở giáo dục khác.

Được cấp văn bằng, chứng từ với sau khi tốt nghiệp cấp học, trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy theo quy định.

Câu 60. Kết thúc học kỳ và thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm học, Trường Trung học phổ thông A thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của học viên. Điều này thể hiện Trường Trung học phổ thông A đã đảm bảo

quyền học tập của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền được tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 61. Cậu bé Hoàng Thân quê ở Tuyên Quang, khi mới 5 tuổi đã đoạt giải trong cuộc thi Sáng tạo dành riêng cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nên đã được đặt cách vào lướp 1, rồi đặc cách vào lớp 2. Điều này thể hiện:

quyền học tập không hạn chế của công dân.

quyền học tập và sáng tạo của công dân.

quyền học tập và quyền được tăng trưởng của công dân.

quyền học tập tự do của công dân.

Câu 62. Bạn B đang học lớp 11. Do học lực yếu nên mái ấm mái ấm gia đình xin cho bạn B lưu ban. Điều này

vi phạm quyền học tập của công dân.

vi phạm quyền được tăng trưởng của công dân.

đảm bảo quyền của người học.

đảm bảo quyền tự do của công dân.

Câu 63. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bạn sẽ tiến hành cấp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông. Điều này đảm bảo:

quyền sáng tạo của công dân.

quyền học tập của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 64. Bạn C đang học lớp 10. Do có thành tích học tập và rèn luyện tốt nên bạn đã viết đơn xin gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và được đồng ý. Điều này thể hiện:

quyền sáng tạo của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

quyền học tập của công dân.

Câu 65. Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là quyền của tổ chức triển khai triển khai, thành viên riêng với:

tài sản trí tuệ.

thành phầm trí tuệ.

thành phầm sáng tạo.

tác phẩm sáng tạo.

Câu 66. Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, quyền tác giả được hiểu là quyền của tổ chức triển khai triển khai, thành viên riêng với:

thành phầm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

thành phầm trí tuệ của tớ.

tác phẩm trí tuệ của tớ.

Câu 67. Quyền tác giả phát sinh:

Tính từ lúc lúc tác phẩm được sáng tạo ra.

Tính từ lúc lúc thành phầm được sáng tạo ra.

Tính từ lúc lúc tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.

Tính từ lúc lúc thành phầm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.

Câu 68. Chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ là Nhà nước:

thừa nhận và bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức triển khai triển khai, thành viên.

thừa nhận và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức triển khai triển khai, thành viên.

công nhận và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức triển khai triển khai, thành viên.

công nhận và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức triển khai triển khai, thành viên.

Câu 69. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, hành vi nào sau này xâm phạm quyền tác giả?

Chiếm đoạt quyền tác giả riêng với tác phẩm văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp, khoa học.

Tự sao chép một bản nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học, giảng dạy của thành viên.

Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để phản hồi hoặc minh họa trong tác phẩm của tớ.

Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo cáo, dùng trong ấn phẩm định kì, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu.

Câu 70. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền tác giả?

Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mĩ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm mục đích mục tiêu trình làng hình ảnh của tác phẩm đó.

Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn từ khác cho những người dân dân khiếm thị.

Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Câu 71. Chị A sáng tác nhiều bài thơ và đưa lên facebook. Hành vi của chị A thể hiện quyền:

học tập của công dân.

sáng tạo của công dân.

tăng trưởng của công dân.

tự do của công dân.

Câu 72. Ông Nguyễn Quốc Hòa, Giám đốc Công ty Cơ khí Quốc Hòa, thành phố Thái Bình đã sản xuất thành công xuất sắc xuất sắc tàu ngầm. Điều này thể hiện quyền:

học tập của công dân.

tăng trưởng của công dân.

sáng tạo của công dân.

tự do của công dân.

Câu 73. Anh B viết bài báo trích dẫn một số trong những trong những nội dung của tác giả C mà không ghi chú thích. Hành vi này của anh B vi phạm:

quyền học tập của công dân.

quyền tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

Câu 74. Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Điều này phù phù thích phù thích hợp với:

quyền sáng tạo của công dân.

quyền học tập của công dân.

quyền được tăng trưởng của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 75. Trong xét tuyển cao đẳng, ĐH năm 2022, việc tuyển thẳng, cộng điểm cho học viên có giải vương quốc, quốc tế là thực thi quyền:

học tập của công dân.

sáng tạo của công dân.

tự do của công dân.

được tăng trưởng của công dân.

Câu 76. Bạn Sình A Tống, người dân tộc bản địa bản địa Hmông, có hộ khẩu thường trú trong thời hạn học Trung học phổ thông trên 18 tháng tại Khu vực 1 khi tham gia xét tuyển ĐH bạn được ưu tiên cộng 2 điểm. Điều này phù phù thích phù thích hợp với:

quyền học tập của công dân.

quyền được tăng trưởng của công dân.

quyền sáng tạo của công dân.

quyền tự do của công dân.

Câu 77. Việc thu hút những nhà khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng giỏi ở quốc tế về Việt Nam thao tác với chủ trương đãi ngộ đặc biệt quan trọng quan trọng thể hiện quyền nào dưới đây?

Quyền học tập của công dân.

Quyền sáng tạo của công dân.

Quyền được tăng trưởng của công dân.

Quyền tự do của công dân.

Đáp án trắc nghiệmGDCD 12 Bài 8

1D

2C

3C

4A

5C

6C

7B

8A

9A

10B

11B

12D

13A

14A

15C

16A

17B

18B

19C

20C

21A

22C

23A

24C

25A

26C

27C

28A

29D

30A

31B

32D

33D

34C

35B

36C

37D

38B

39C

40C

41C

42A

43B

44D

45B

46C

47A

48C

49D

50A

51B

52A

53A

54D

55C

56C

57C

58C

59D

60A

61C

62C

63B

64B

65A

66B

67C

68D

69A

70D

71B

72C

73D

74C

75D

76A

77C

Reply

9

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân Free.

Giải đáp vướng mắc về Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hành #nào #sau #đây #thể #hiện #quyền #học #tập #của #công #dân

4294

Clip Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hành vi nào sau này thể hiện quyền học tập của công dân Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hành #nào #sau #đây #thể #hiện #quyền #học #tập #của #công #dân #Đầy #đủ