Kinh Nghiệm Hướng dẫn Drop down list with condition in Excel Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Drop down list with condition in Excel Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 11:08:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Drop down list with condition in Excel Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Drop down list with condition in Excel được Update vào lúc : 2022-01-19 11:08:05 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dependent Drop-down Lists

This example describes how to create dependent drop-down lists in Excel. Here’s what we are trying to achieve:

The user selects Pizza from a drop-down list.

As a result, a second drop-down list contains the Pizza items.

To create these dependent drop-down lists, execute the following steps.

1. On the second sheet, create the following named ranges.

NameRange AddressFoodA1:A3PizzaB1:B4PancakesC1:C2ChineseD1:D3

2. On the first sheet, select cell B1.

3. On the Data tab, in the Data Tools group, click Data Validation.

The ‘Data Validation’ dialog box appears.

4. In the Allow box, click List.

5. Click in the Source box and type =Food.

6. Click OK.

Result:

7. Next, select cell E1.

8. In the Allow box, click List.

9. Click in the Source box and type =INDIRECT($B$1).

10. Click OK.

Result:

Explanation: the INDIRECT function returns the reference specified by a text string. For example, the user selects Chinese from the first drop-down list. =INDIRECT($B$1) returns the Chinese reference. As a result, the second drop-down lists contains the Chinese items.

Reply

9

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Drop down list with condition in Excel miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Drop down list with condition in Excel tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Drop down list with condition in Excel Free.

Thảo Luận vướng mắc về Drop down list with condition in Excel

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Drop down list with condition in Excel vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Drop #list #condition #Excel

Related posts:

4066

Video Drop down list with condition in Excel Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Drop down list with condition in Excel Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Drop down list with condition in Excel Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Drop down list with condition in Excel Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Drop down list with condition in Excel Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Drop down list with condition in Excel Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Drop #list #condition #Excel #Đầy #đủ