Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu Đầy đủ 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-02-13 12:24:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-13 12:24:03 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đồ thị hàm số (y = – 2x^3 + 6x^2 – 3) cắt t…

Câu hỏi: Đồ thị hàm số (y = – 2x^3 + 6x^2 – 3) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu?

A.

( – 2.)

B.

3.

C.

0.

D.

( – 3.)

Đáp án

D

– Hướng dẫn giải

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có hoành độ (x = 0 Rightarrow y = – 3)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Thi Online Đề thi học kì 1 Toán 12 sở Bình Thuận có video giải năm 2022 – 2022 Lớp 12 Toán học Lớp 12 – Toán học

Reply

1

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đồ #thị #hàm #số #cắt #trục #tung #tại #điểm #có #tung #độ #bằng #bao #nhiêu

4471

Review Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu Đầy đủ ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu Đầy đủ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đồ #thị #hàm #số #cắt #trục #tung #tại #điểm #có #tung #độ #bằng #bao #nhiêu #Đầy #đủ